top of page

DANIELA SUMMER, s.r.o.
Oblasti pôsobenia: 
Bratislava, Trnava, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Košice, ostatné oblasti po dohode

Návrh dizajnu: summer.dizajn@gmail.com

Tel. číslo.:         +421  905 506 465

 


SÍDLO SPOLOČNOSTI: 
DANIELA SUMMER, s.r.o., Námestie M.R.Štefánika 894/13, 010 01 Žilina, Slovakia, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,

oddiel: Sro, vložka č. 67303/L, 
FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

IČO: 50758101, DIČ: 2120461398, IBAN: SK2911000000002945035703

DOZORNÝ ORGÁN: 
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1


 

bottom of page