Patent Preparation and Prosecution

Dokumenty a formuláre na stiahnutie

Všeobecné obchodné podmienky

Ochrana osobných údajov

Formulár Reklamačný protokol

Formulár Odstúpenie od zmluvy

Odvolanie súhlasu so spracovaním OÚ