Daniela Mazúrová interierový dizajn

DANIELA SUMMER, s.r.o.


Oblasti pôsobenia: 

Bratislava, Praha, Brno, Trnava, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Košice, ostatné oblasti na Slovensku a v Českej republike po dohode


 

  summer.dizajn@gmail.com

   +421  905 506 465

 

Môj ateliér sa nachádza na Námestí Milana Rastislava Štefánika 893 v Žiline. Parkovanie je možné na Štefánikovej ulici.

Ste srdečne vítaní


SÍDLO SPOLOČNOSTI: 
DANIELA SUMMER, s.r.o., Námestie M.R.Štefánika 894/13, 010 01 Žilina, Slovakia, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina,

oddiel: Sro, vložka č. 67303/L, 
FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

IČO: 50758101, DIČ: 2120461398, IBAN: SK2911000000002945035703

DOZORNÝ ORGÁN: 
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1