top of page

DIZAJN OBCHODNÝCH A FIREMNÝCH PRIESTOROV

Nalejme si čistého vína, podnikanie je mimoriadne náročná a zodpovedná činnosť. Podnikať v dnešnej dobe znamená okrem dokonalého zvládnutia svojej profesie, osvojiť si a precízne ovládať množstvo iných zručností a nástrojov. Od vlastného time managmentu, cez riadenie finančných tokov a personálnych otázok až po marketing. Takýmto veľmi účinným nástrojom podnikateľa je i dizajn. Mnohí by ho radi zaradili do oblasti marketingu, no dizajn samotný má presah do mnohých iných súčastí podnikania. Aby bol ale efektívnym nástrojom a pracoval za vás, musí byť správne nastavený.

Preto dobrý obchodný dizajn musí:

 • budovať a podporovať imidž značky

 • diferencovať značku na trhu a prezentovať jej jedinečnosť

 • podporovať pozíciu značky na trhu

 • byť zameraný na cieľové publikum

 • vysielať jasnú správu klientom o benefitoch značky

 • komunikovať vlastnosti a hodnoty značky

 • byť založený na analýze scenárov (určuje riziká a prínosy)

 • pracovať v súlade zásad marketingového lievika

 • šetrí čas a peniaze

 • znižuje náklady na získanie nového zákazníka

OBCHODNÝ DIZAJN PODPORUJE

Firemný a obchodný dizajn je spôsob komunikácie smerom von ako i do vnútra firmy. Je to obojsmerná komunikácia, ktorá pri správnom nastavení umožňuje dlhodobé a takmer bezzásahové čerpanie benefitov. Čo má za následok okrem úspor aj akumuláciu zdrojov. 

Obchodný dizajn tiež

 • buduje komunitu okolo značky

 • zvyšuje lojalitu zákazníkov, zamestnancov a obchodných partnerov k značke

 • znižuje fluktuáciu zamestnancov

 • zvyšuje produktivitu

 • upevňuje status značky na trhu

5-BODOVÁ STRATÉGIA OBCHODNÉHO DIZAJNU

1.

Kontaktujte nás 

2.

Dovoľte nám vypracovať audit značky

3.

Poverte nás analýzou obchodného dizajnu

4.

Umožnite nám podieľať sa na realizácií vášho zámeru

5.

Benefitujte na

spolupráci s nami

Interiér kaviarne

OBCHODNÝDIZAJN

 •  vstupná konzultácia

 •  konzultácie dispozície

 •  konzultácie riešenia dizajnu

 •  2D dispozičné riešenie interiéru

 •  3D - 2 varianty riešenia dizajnu, po konzultácii bude 1 variant dopracovaný podľa klientových požiadaviek

 •  návrh farebného prevedenia

 •  návrh použitých materiálov nábytku

 • výber konkrétnych svietidiel

 • PÚ stien - výber tapiet a farieb 
  ............................................

  Možnosť spracovania podkladov pre realizáciu interiéru nad rámec balíčka:

 •  rozpočet interiérových prvkov a zariadenia

 •  výber konkrétnych zariaďovacích predmetov – nábytok, bytové textílie, dekorácie a iné

 •  výber podláh a sanity

 • objednávky dohodnutého zariadenia

 •  podklady pre cenové ponuky nábytku na mieru

 •  realizačné výkresy podľa dohody 

 • výkresy elektroinštalácie a osvetlenia podľa dohody

 •  koordinácia realizácie podľa dohody

podľa rozsahu od

35 €/m²

Interiér reštaurácie
Cennik bytovy
bottom of page