top of page

DIZAJN EXTERIÉRU

Exteriéru je často a právom prisudzovaný hlavne reprezentatívny charakter a vzbudzuje to dojem autonómnej kategórie dizajnu . Pravdou však je, že exteriér je neoddeliteľná súčasť interiéru. Z vizuálneho i psychologického hľadiska tvorí vstupnú bránu a prechodový prvok medzi svetom von a vaším domovom alebo firmou. Jeho starostlivo naplánovaný dizajn zohráva kľúčovú úlohu pri tom, ako je celý interiér vnímaný a prežívaný a aký odkaz sa ním snažíme odovzdať.

Preto exteriérový dizajn musí:

 • strategicky naväzovať na interiér

 • plniť reprezentatívnu úlohu a potvrdzovať váš spoločenský status

 • vytvárať estetický a emocionálny prechod

 • byť trvácny a ekologický

 • zvyšovať hodnotu vášho majetku

 • byť v čo najväčšej miere praktický a bezúdržbový

 • mať dokonalú súhru účelovosti a estetiky

5-BODOVÝ PLÁN EXTERIÉROVÉHO DIZAJNU

1.

Kontaktujte nás 

2.

Dovoľte nám pochopiť váš zámer a potreby

3.

Umožnite nám analýzu exteriéru na základe vašich potrieb

4.

Dovoľte nám podieľať sa na realizácií vášho zámeru

5.

Benefitujte na spolupráci s nami

Moderný dom exteriér

EXTERIÉR

 • vstupná konzultácia

 • 2D riešenie

 • dopracovanie 2D riešenia po konzultácii

 • 3D vizualizácia exteriéru - 2 riešenia

 • dopracovanie 1 riešenia po konzultácii

 •  návrh vonkajšieho osvetlenia

 •  výber svietidiel

 • podľa rozsahu

podľa rozsahu

od 16€/m² 

Moderný dom exteriér
Cennik bytovy
bottom of page